Výzva na predkladanie ponúk

 

>>>Viac informácíí na tomto odkaze<<<

Záznam z prieskumu trhu

 Kúpna zmluva

Obstaravanie

 

Názov a sídlo prijímateľa: ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s.r.o., Kaplnská ulica 1099/17, 919 43 Cífer

Názov projektu: Inteligentné inovácie v spoločnosti ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s.r.o.

Miesto realizácie projektu: Kaplnská ulica 1099/17, 919 43 Cífer

Výšku poskytnutého NFP: 257 235,00

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu „Inteligentné inovácie v spoločnosti ZÁMOČNÍCTVO GRANEC, s.r.o.“ je prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií: Kyber-fyzikálne systémy (CPS), Automatizácie výrobného procesu a robotizácie výrobného procesu dosiahnuť efektívnejšiu a vyššiu kvalitu a zefektívnenie výrobného procesu spoločnosti. Implementáciou uvedeného sa dosiahne hlavný cieľ projektu „Zvyšovanie kvality a efektivity výrobných procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti“.

Projektom sa zároveň docieli zásadná zmena výrobného procesu ako celku vďaka zavedeniu inovácie nasledujúcich procesov:

-           „Výroba jednoduchých výrobkov z kovu“ - Oceľové konštrukcie, stavebné doplnkové konštrukcie, interiéry, exteriér a výroba polotovarov pre ďalšie spracovanie.

 

 

 

 

 „Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

Zamg.sk | zámočníctvo |  GDPR a kamerový systém |  

Hudobná skupina Lux
> Zámočníctvo Automatické pohony 
   
> Sitemap